ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

0
539

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมดวง สิริมงคล ตามคติความเชื่อ

 

ใครยังไม่ได้มีแผนจะไปเที่ยวทำบุญต่างจังหวัดไกลๆ เราชวนมา เที่ยวกรุงเทพ ทำบุญ ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เสริมดวง เพิ่มสิริมงคลให้ชีวิตด้วยการทำบุญ ไหว้พระ ในวันหยุดนี้ ตามคติความเชื่อของคนไทยต่อทั้ง 9 วัด ตามนี้ได้เลยค่ะ

 

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้าพระยานิกรบดินทร (โต) สมุหนายก (โต กัลยาณมิตร) ในปี พ.ศ.2368 ค่ะ วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอก สำหรับการไปไหว้พระที่วัดนี้จะมีคติอยู่ว่า “เดินทางปลอดภัยมีมิตรไมตรีที่ดี” นั่นเองค่ะ

 • ที่อยู่ : ซอยอรุณอมรินทร์ 6 ถนนอรุณอมรินทร์ เเขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/2FQvpPyXdhMKfzBu7
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.00 น.
 • โทร : 08-6709-2829
 • เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/WatKanlayanamitra

2. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ว่ากันว่าเดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ที่ชื่อวัดแจ้งนั้น เพราะมีความเชื่อที่ว่า ตอนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำศึกเสร็จแล้วยกทัพกลับมาพระนคร ถึงวัดอรุณเป็นเวลาเช้าพอดีนั่นเอง แม้เป็นความเชื่อที่แพร่หลาย แต่ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเพลงยาวหม่อมภิมเสน วรรณกรรมสมัยอยุธยาที่บรรยายการเดินทางจากอยุธยาไปยังเพชรบุรี ได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งมาตั้งแต่ช่วงเวลานั้นแล้วค่ะ

3. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ เดิมมีชื่อว่า วัดบางว้าใหญ่  ที่นี่เป็นวัดอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี (สา) พระเชษฐภคินีของรัชกาลที่ 1 ได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดร่วมกัน และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่ 5 ลูก จากนั้นได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดระฆังโฆสิตาราม” นั่นเองค่ะ

4. วัดอมรินทรารามวรวิหาร

วัดอมรินทราราม วรวิหาร สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2200 ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง เดิมทีมีชื่อวัดว่า วัดบางว้าน้อย ตั้งคู่กับ วัดบางว้าใหญ่ หรือ วัดระฆังโฆสิตาราม นั่นเอง อีกทั้งคนไทยเรามีคติความเชื่อที่สืบต่อกันว่า การมาไหว้พระที่ วัดอมรินทราราม วรวิหาร จะทำให้ “พระอินทร์ประทานพรให้ปลอดภัยจากอันตรายใดๆ ทั้งปวง” อีกด้วยค่ะ

 • ที่อยู่ : ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/uYc63qJMpoiCqLvKA
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

5. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตกค่ะ เป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมชื่อว่า วัดทอง ต่อมารัชกาลที่ 1 ทรงสถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม และพระราชทานนามว่า “วัดสุวรรณาราม”

6. วัดคฤหบดี

วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับบ้านปูน เชิงสะพานพระราม 8 ค่ะ เป็นวัดที่พระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ต้นสกุลภมรมนตรี เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ.2367 มี พระพุทธแซกคำ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเนื้อทองคำโบราณ ปางมารวิชัยสมัยเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปคู่เมืองแห่งราชอาณาจักรล้านนาที่งดงาม

7. วัดราชาธิวาสวิหาร

วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอารามหลวงฝ่ายธรรมยุต ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชาธิวาสวิหาร” มีความหมายว่า “วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา” เป็นวัดแรกที่ถือกำเนิดคณะสงฆ์ ธรรมยุติกนิกายค่ะ โดยมีคติความเชื่อที่เดิมว่า การมาไหว้พระที่วัดแห่งนี้จะทำให้ “มีลาภยศที่ยิ่งใหญ่ ดุจพระราชา”

8. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร 

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่โบราณ เดิมเชื่อ วัดสมอแครง มีมาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียวค่ะ ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงยกวัดให้เป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามใหม่แก่วัดว่า “วัดเทวราชกุญชร” ซึ่งแปลว่า “ช้าง” (กุญชร) ของพระอินทร์ (เทวราช)

ในการมาไหว้พระที่วัดนี้มีคติว่า “มงคลเทพเทวดา มหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่ง” ภายในวัดมี พระพุทธเทวราชปฏิมากร เป็นพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ฝีมือช่างสมัยทวารวดี ประดิษฐานบนฐานชุกชี ค่ะ

 • ที่อยู่ : ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • พิกัด : https://goo.gl/maps/XHeiqfeynJpJWg13A
 • เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
 • โทร : –
 • เว็บไซต์ : –

9. วัดยานนาวา

วัดยานนาวา เดิมชื่อ วัดคอกควาย เนื่องจากมีชาวทวายมาลงหลักปักฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และชาวทวายจะนำกระบือที่เลี้ยงไว้มาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนั่นเองค่ะ ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ และสร้าง เรือสำเภาพระเจดีย์ แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป อีกทั้งด้านในของวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าให้สักการะกราบไหว้กันอีกด้วย

 

 

รีวิว สาระ เรื่องราวอีกมากมาย https://xn--03cia5cd.tv/

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่